Опаковки
Капчица®

Капчица® е секундно лепило, което можете да използвате за малки поправки от битов характер, а неговите опаковки са приспособени за нуждите на вашето семейство.

Можете да намерите този продукт в надеждните железарии,
павилиони и супермаркети в следните разновидности:

Вижте всичко, което можете да поправите